Skip to content

การรักษาความสมดุลระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเพศชาย

สำหรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั้น ถือว่าเป็นฮอร์โมนเพศที่มีความสำคัญอีกชนิดหนึ่งของผู้ชาย
ซึ่งจะมีผลทำให้ระบบในส่วนต่าง ๆ ทั้งภายนอกและก็ภายในของผู้ชายนั้นดูแตกต่างไปจากผู้หญิงที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายและด้านความคิด
หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่น ๆ

ดังนั้น คุณจึงควรรักษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณ
ให้อยู่ในระดับที่พอดี
เช่น การลดน้ำหนัก เพราะถ้าหากว่าผู้ชายคนไหนที่มีน้ำหนักที่เกินมาตรฐาน
ก็ควรรีบที่จะลดน้ำหนักแบบด่วนๆเลย

 เนื่องจากว่าหากร่างกายของคุณมีระดับไขมันที่มากจนเกินไป
ไขมันส่วนเกินเหล่านั้นมันก็จะทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้น้อยลง
ฉะนั้นแล้วคุณควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติไว้จะดีกว่าเพราะนอกจากจะทำให้ระบบของการผลิตฮอร์โมนดีขึ้นแล้ว
ก็ยังลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอันตรายเช่นโรคหัวใจ อีกด้วย