Skip to content

โรคขี้เกียจสามารถกำจัดได้ด้วยการออกกำลังกาย 3 แบบนี้

1.การสร้างแรงจูงใจ โดยคุณอาจจะชวนเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวของคุณมาร่วมออกกำลังกายด้วยกัน
เพราะมันจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น เพราะเรายังมีคนคอยช่วยกันผลักดัน

2.การหาผู้ช่วย เพราะบางทีคุณก็อาจจะไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
หรือว่าอะไรที่ตรงกับความต้องการหรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องหาที่ปรึกษา และไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ที่อยู่ตามสถานที่ออกกำลังกายต่างๆ
เพื่อที่จะช่วยให้แนะนำถึงวิธีการออกกำลังกายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3.การปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์
เพราะเรื่องของความความขี้เกียจมาจากความรู้สึกของการที่จะต้องทำเพิ่ม แต่ถ้าหาลองกิจกรรมให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างเช่น
คุณอาจจะพาสุนัขสุดรักออกมาวิ่งไปพร้อมกัน หรือลองชวนครอบครัวมาปั่นจักรยานก็ได้เช่นกัน