Skip to content

ถ้าจะเพ่งหน้าจอต้องรู้จักวิธีถนอมตา

ในสังคมปัจจุบันนั้นผู้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและถ้าผลิตสมาร์ทโฟนต่างๆ บางคนนั้นจะใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ละชั่วโมงต่อวัน การใช้สายตาเพียงแต่หน้าจออาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดวงตาของเราได้ การที่เราเพียงหน้าจอเป็นเวลานานจะทำให้เรานั้นเกิดปัญหาด้านสายตาและปัญหาด้านอื่นๆตามมาด้วย

เช่นจะทำให้เราปวดตา ตาแห้ง สายตาตัดสั้นปวดหัวปวดหลังและปวดคอ และถ้าเราจะเพ่งหน้าจอเราต้องทำวิธีแบบนี้นะคะ กระพริบตาบ่อยๆเพื่อที่จะลดอาการตาแห้ง เลือกใช้ตัวอักษรให้เหมาะสมจะได้ไม่ต้องใช้สายตาเพ่ง พักสายตาทุกชั่วโมงด้วยกันมองไปที่ไกลๆและหลับตาสักครู่ ใช้เป็นกล่องแสงจากหน้าจอสะท้อนจากภาพช่วยให้เราสบายตายิ่งขึ้น

อย่านั่งท่าเดียวนานๆควรที่จะเปลี่ยนอิริยาบถบ้างควรลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายและไปเข้าห้องน้ำ สำหรับความเข้มและแสงสว่างหน้าจอมีผลทำให้เราแสบตาได้ค่ะ